Звіт ВГО СОУ про використання бюджетних коштів за 2017 рік.

Одиниця виміру: грн.
Напрям використання коштів Затверджено станом на         2017 рік                   (зі змінами) Надійшло коштів за   __________ 2017 рік Касові видатки за __________ 2017 року
Видатки на утримання — усього 221 867,00 221 867,00 175 957,56
у тому числі:
Матеріальне заохочення: 63 650,36 63 650,36 63 650,36
вказати загальну кількість  працівників організації, які отримують матеріальне заохочення 3 3 3
Нарахування на матеріальне заохочення 14 003,09 14 003,09 14 003,09
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки: 21 504,26 21 504,26 21 354,87
предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розписати з детальним переліком) 7 194,26 7 194,26 7 145,22
канцтовари, матеріали, інвентар 7 194,26 7 194,26 7 145,22
витратні матеріали
Оплата  послуг (крім комунальних) 14 310,00 14 310,00 14 209,65
оренда приміщення 3 970,80 3 970,80 3 970,80
експлутаційні  послуги 732,93 732,93 732,93
обслуговування веб-сайту 6 000,00 6 000,00 6 000,00
послуги телефоного зв»язку 2 931,44 2 931,44 2 831,09
нотаріальні послуги 500,00 500,00 500,00
отримання витягу 63,00 63,00 63,00
банківські послуги 111,83 111,83 111,83
Інші видатки 1 236,96 1 236,96 1 236,96
Видатки на відрядження (розписати з детальним переліком) 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 21 632,33 21 632,33 21 632,33
оплата теплопостачання 6 637,82 6 637,82 6 637,82
оплата водопостачання та водовідведення 678,94 678,94 678,94
оплата електроенергії 14 315,57 14 315,57 14 315,57
оплата природного газу
оплата інших енергоносіїв
оплата інших енергоносіїв
ЗАХОДИ 99 840,00 99 840,00 54 079,95