Звіти СОУ

Звіт

про результати діяльності

Всеукраїнської громадської організації “Спілка офіцерів України”

 у 2016-2018  роках.

 Протягом 2016-2018 років члени ВГО “Спілка офіцерів України” виконували заплановані заходи щодо сприяння зміцненню обороноздатності держави, правовому і соціальному захисту військовослужбовців, ветеранів війни і військової служби, учасників АТО та членів їхніх родин, національно-патріотичному вихованню  населення України.

Протягом цього часу були проведені наукова конференція: “Воєнна безпека України: системні проблеми та пріоритети” (листопад 2017) та науково-практичні конференції: “Соціальна адаптація звільнених з військової служби: стан та перспективи” (березень 2016 року),  “Визвольні змагання українців у 1918 році та їх вплив на становлення української державності: історичні паралелі” (спільно з Національним Музеєм історії України). За результатами конференцій були подані звернення органам державної влади щодо упорядкування структури грошового забезпечення військовослужбовців, національно-патріотичного виховання молоді, поширення та популяризації у військових колективах історичної правди про визвольні змагання 1917-1921 років; створення робочих груп щодо розробки концепцій розв’язання проблеми розквартирування військ і житлового забезпечення, соціальної адаптації та надані змістовні пропозиції Президенту України, Прем’єр-міністру України, Голові Верховної Ради, Міністру оборони України та іншим посадовим особам.

Члени ВГО “Спілка офіцерів України” взяли участь у понад 200 конференцій, круглих столів, тематичних обговорень з питань демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави, реалізації державних гарантій соціального захисту, правозахисного і національно-патріотичного виховання. В період підготовки і проведення заходів надані змістовні пропозиції щодо питань, які обговорювалися.

З метою реалізації державних гарантій соціального захисту військовослужбовців, ветеранів війни і військової служби, учасників АТО  регулярно  надавалась фахова допомога діяльності первинних організацій Спілки, консультації з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції. Протягом звітного періоду надано понад 180 консультацій з питань соціального і правового захисту громадян України, вжиті практичні кроки щодо реалізації їхніх потреб і запитів. Особлива увага спрямовувалась на заходи з психологічної реабілітації учасників україно-російської війни на Донбасі, наданні їм психологічної допомоги та комплексного розв’язання проблем соціальної адаптації.

Спілкою були організовані заходи національно-патріотичного спрямування. Протягом року організовано проведення виїзних семінарів, круглих столів, відвідування та упорядкування могил воїнів, загиблих за становлення  Незалежності України. Серед них -  вивчення  історичних подій, вшанування героїв бою під Крутами (щорічно у січні), вивчення історичних подій, відвідування та упорядкування місця героїчного бою козаків на Трубежі (лютий), вивчення історичних подій і вшанування Героїв Холодного яру на Чигиринщині (квітень-травень  у 2016-2018 роках) та Конотопської битви (липень 2017 та 2018 років).  Непересічне значення мають щорічні виїзні семінари щодо поглибленого вивчення, вшанування пам’яті та упорядкування місць боїв під Гурбами (с. Антонівці, квітень) та героїв Базару (листопад). Спілкою офіцерів України реалізується програма щодо розробки проектної документації та спорудження меморіального комплексу Героям Трубежу. До участі у цих заходах залучаються  учні місцевих шкіл, ліцеїсти Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, курсанти Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та інших навчальних закладів. Члени Спілки офіцерів України взяли участь у заходах, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді в інших містах України.

Членами ВГО СОУ упорядковані і видані Збірник нормативно-правових актів з питань соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби (спільно з Міжнародним фондом соціальної адаптації), історичний нарис національно-патріотичного характеру “Служимо Україні” (автори – Є. Скляренко, Ю, Романишин і П. Костюк).

Члени Спілки неодноразово брали участь в ініційованих засобами масової інформації обговореннях актуальних питань  державотворення, зміцнення обороноздатності держави, національної безпеки і оборони, соціальної політики тощо.

Відповідно до Статуту Всеукраїнської громадської організації  “Спілка офіцерів України”    Спілка є неприбутковою організацією, що підтверджується рішенням про її включення до Реєстру неприбуткових організацій.

Бюджет Спілки формується з:

відрахувань від членських внесків; районні та обласні організації передають до Секретаріату організації вищого рівня 10% суми щомісячних членських внесків; індивідуальні членські внески на поточний звітний період сплачуються у розмірі затвердженому з’їздом Спілки;

добровільних внесків, пожертв організацій, підприємств, громадян України та українців – громадян іноземних держав;

фінансової підтримки, яку надають  центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції з коштів відповідних бюджетів.

Фінансові можливості Спілки дозволяють утримувати офісні приміщення для діяльності 25 обласних та 41 міських і районних організацій, підпорядкованих обласним організаціям, комплектування  офісною оргтехнікою тощо.

Широкі публічні заходи, засідання, наради тощо проходять на підставі разових домовленостей на базі гарнізонних будинків офіцерів, залів і службових приміщень органів місцевого самоврядування, клубів тощо,  як правило, безкоштовно.

Виборні органи та керівний склад Спілки офіцерів України, її обласних організацій  дозволяють виконувати статутні завдання із заданою ефективністю.

Перший заступник Голови ВГО “Спілка офіцерів України”

Олександр Сасько