Резолюція 26 з’їзду ВГО Спілка офіцерів України

соуРезолюція
26 з’їзду Всеукраїнської громадської організації Спілка офіцерів України

За результатами заслуховування та обговорення звітної доповіді Голови Всеукраїнської громадської організації Спілка офіцерів України полковника Олександра Саська 26 з’їзд визнає роботу керівних органів Спілки _задовільною_.
З’їзд констатує, що Спілка офіцерів України в цілому, її обласні організації у звітному періоді діяли у надзвичайно складних умовах.
Восьмий рік триває збройна агресія Російської Федерації на Сході України, залишаються в окупації Крим та окремі райони Донбасу. Суттєво ускладнила життя країни пандемія Covid-19 та запроваджені у зв’язку з цим карантинні заходи.
Результати проведеного у 2019-20 роках перезавантаження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на всіх рівнях державного управління не призвели до поступального виходу країни із глибокої політичної та економічної кризи.
Напруженою залишається внутрішньополітична ситуація в Україні, загострюється боротьба навколо стратегічного вектору її розвитку, продовжується активізація антиукраїнських сил. Корупція в найбільш загрозливих її формах залишається незмінним атрибутом суспільного життя, рівень відповідальності за неї недостатній, а діяльність правоохоронних органів і судової гілки влади малоефективні.
Не сприяють стабілізації ситуації в країні й рішення, які приймаються в основних сферах життя, сумнівні законодавчі ініціативи, гасла та заяви окремих представників органів державної влади.
Відсутність державної інформаційної політики, стратегії інформаційної безпеки залишають надзвичайно вразливою суспільну свідомість України. 26 з’їзд рекомендує
26 з’їзд Спілки офіцерів України визнає, що темпи розвитку Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони, впровадження стандартів НАТО протягом останніх років значно знизились. Не зважаючи на стабілізацію ситуації на лінії бойового зіткнення на Донбасі, доукомплектування і розгортання бойових частин, поліпшення всебічного забезпечення бойової діяльності загальний стан військ нас не може задовольняти. Прийнята низка фундаментальних актів, що регламентують розвиток складових сектору безпеки і оборони. Поряд з тим, Спілка офіцерів України висловлює глибоку занепокоєність темпами і спрямованістю реформ, реалізацією визначених завдань. З’їзд вважає недостатніми заходи щодо запровадження новітніх типів високотехнологічного озброєння, запровадження і освоєння сучасних форм і способів ведення збройного й інформаційно-психологічного протиборства.
З’їзд рекомендує Виконавчому комітету, обласним організаціям протягом 2021 року вивчити та розглянути питання організації територіальної оборони, стан та перспективи створення і функціонування добровольчих формувань.
З’їзд доручає Центральному Проводу звернутись від Спілки офіцерів України до Міністерства Оборони України з пропозицією взяти розроблену “Концепцію розвитку вертолітної авіації” до реалізації.
Стан розквартирування військ, житлового забезпечення військовослужбовців, відселення з віддалених військових містечок, обліку і використання вторинного житла залишають непрозорими та відкритими для відвертого зловживання і корупції.
Державного фінансування будівництва та придбання житла для поліцейських так і не запроваджено.
Недоліки в організації бойової діяльності та життєдіяльності військ, відпочинку та відновлення військовослужбовців, складні взаємостосунки серед них, рівень всебічного забезпечення військ, зокрема – грошового, стан соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби, психологічної реабілітації тих, хто повертається з районів ведення бойових дій, стали факторами, які дестабілізують стан військових колективів, потребують прискіпливої уваги та відповідної організаційної роботи.
З’їзд рекомендує продовжити збір, узагальнення та аналіз соціальних проблем військовослужбовців, пошук і реалізацію шляхів їхнього розв’язання, використовуючи для цього живе спілкування з військовослужбовцями, проведення громадських експертиз, організувати надання індивідуальних і групових правових консультацій і допомог.
З’їзд вчергове вважає за необхідне звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою повернення першої редакції постанови від 30 серпня 2017 року №704 в частині запровадження першого тарифного розряду грошового забезпечення в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на перше січня календарного року та поширення її дії на поліцейських.
Спілка офіцерів України із задоволенням сприймає діяльність щодо декомунізації, перегляду знаменних дат і відзначень свят російського і радянського минулого, відновлення і запровадження національних військових традицій, присвоєння військовим частинам почесних найменувань, пов’язаних із історичними подіями та постатями української історії. Водночас, окремі громадські об’єднання й надалі використовують символіку і риторику радянського минулого, відзначення знаменних дат того періоду.
Виконавчому комітету, обласним, районним і первинним організаціям Спілки офіцерів України й надалі ініціювати зміни дійсних найменувань військових частин радянських часів і підтримку присвоєння їм почесних найменувань, пов’язаних із історичними подіями періодів визвольної боротьби українського народу, запровадження днів річних свят військових частин, пов’язаних із врученням їм українських бойових прапорів.
26 з’їзд Спілки офіцерів України вважає за необхідне продовжити запровадження вшанування подій та історичних постатей – учасників визвольних змагань і боротьби за незалежність і територіальну цілісність України.
26 з’їзд Спілки офіцерів України рекомендує Центральному Проводу розглянути внесені обласними організаціями та делегатами пропозиції, внести відповідні заяви і пропозиції щодо їхньої реалізації.
26 з’їзд відзначає, що чинне законодавство України дозволяє громадянам створювати і розвивати громадські об’єднання, через них брати участь в управлінні державою. Законодавством сформовані вимоги проводити консультацій органів влади з об’єднаннями громадян проте, водночас, органам влади створені умови для вибіркового ставлення до публічних консультацій. Поряд з тим з’їзд констатує, що переважна більшість створених у 2015-17 роках громадських організацій значно знизили свою активність, а деякі взагалі припинили діяльність.
З’їзд рекомендує посилити взаємодію із інститутами громадянського суспільства національно-патріотичного спрямування, активніше організовувати та брати участь у спільних заходах, координувати діяльність по часу, завданням, формах і методах тощо.
Ці та інші проблеми призводять до зниження ефективності суспільних комунікацій громадських організацій із органами державної влади та використовуються нею для проведення непопулярних рішень.
26 з’їзд рекомендує керівним органам, обласним організаціям Спілки офіцерів України продовжити участь у консультаційно-дорадчих органах при органах державної влади – громадських радах, громадських приймальнях, робочих групах, комісіях тощо, організовувати консультації з іншими громадськими організаціями національно-патріотичного спрямування з метою доведення позиції Спілки та консолідації поглядів щодо актуальних питань суспільного життя.
Водночас 26 з’їзд Спілки офіцерів України висловлює занепокоєння станом внутрішньо організаційної роботи, старінням організації і вимагає від обласних організацій приведення структури у відповідність адміністративно-територіальному устрою країни, актуалізації організаційних основ, напрямів, форм і методів роботи, спрямовуючи їх на розв’язання болючих, витребуваних часом суспільних проблем.

Резолюція прийнята за основу 26 з’їздом Всеукраїнської громадської організації Спілка офіцерів України та відповідно до його рішення доопрацьована і затверджена рішенням Центрального Проводу від 18 серпня 2021 року протокол №2.

Comments are closed.