СОУ закликає Прем’єр-міністра України до ретельного вивчення та публічного обговорення ситуації, що склалася у сфері грошового забезпечення військовослужбовців

Прем’єр-міністру України
Шмигалю Д.А.

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Всеукраїнська громадська організація Спілка офіцерів України здійснює постійний моніторинг удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та інших осіб.
Спілка офіцерів України, інші громадські організації десятиріччями неодноразово звертались до Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, відповідальних за ці питання, щодо остаточного унормування системи грошового забезпечення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та пенсійного забезпечення осіб, звільнених зі служби.
За результатами таких звернень приймались рішення, які, на жаль, носили протирічивий характер, деякі з них – й донині не відповідають чинному законодавству та надалі консервують певні дисбаланси у системах грошового і пенсійного забезпечення.
В результаті зберігаються ручне, непрозоре і вибіркове регулювання розмірів грошового забезпечення військовослужбовців і службовців різних складових сектору безпеки і оборони (зокрема, шляхом збільшення розмірів додаткових видів грошового забезпечення); не усунуті диспропорції у розмірах грошового забезпечення військовослужбовців і поліцейських за однаковими посадовими окладами та окладами за військові звання. Відсутні й принципові рішення щодо усунення дисбалансів у розмірах пенсій, створених сумнозвісними постановами Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103, від 14 серпня 2019 року №804 та від 24 грудня 2019 року №1088.
Спілка офіцерів України листом від 17 грудня 2019 року №138-с надавала розроблені 23 громадськими організаціями конкретні пропозиції з порушених питань.
У відповідь листом Мінсоцполітики України від 27 грудня 2019 року №774/0/198-19 “Про розгляд листа” ми поінформовані про те, що “Питання запровадження єдиних підходів до встановлення посадових окладів та окладів за військовим (спеціальним) званням поліцейських та військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу неодноразово було предметом розгляду у Мінсоцполітики разом з Мністерством оборони та МВС. Наразі МВС спільно з Мінсоцполітики опрацьовуються варіанти вирішення проблемних питань в частині єдиних підходів… ”. Проте станом на 6 квітня 20120 року “опрацювання варіантів” так і не переросло у “запровадження підходів”.
Ситуація ж з пенсійним забезпечення звільнених зі служби взагалі набула загрозливого у соціальному вимірі стану. Багатотисячні позитивні рішення судів за позовами військових пенсіонерів, оголошення підозр окремим працівниками пенсійних органів, масові акції громадської непокори (тимчасово призупинені пандемією) тощо свідчать про подальше поглиблення кризових явищ у системі пенсійного забезпечення. Після скасування окремих положень постанови Кабінету Міністрів України № 103 (зауважимо – на виконання відповідних судових рішень, але ж не в повному обсязі!) “…настала правова невизначеність, оскільки Урядом не приймалося нових рішень щодо перерахунку пенсій, а будь-якого порядку виплати перерахованих сум пенсій судовими рішеннями встановлено не було” (з листа Мінсоцполітики).
Варто зауважити, що прийняті органами державної влади рішення щодо грошового і пенсійного забезпечення або їхня відсутність послужили одним із факторів, які вплинули на політичні оцінки діяльності і Блока Петра Порошенка і Народного фронту та, власне, й на результати виборів у 2019 році.
З урахуванням викладеного, Спілка офіцерів України закликає Вас до ретельного вивчення та публічного обговорення ситуації, що склалася у сфері грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу і пенсійного забезпечення осіб з їх числа.
Переконливо просимо доручити Міністерству соціальної політики України спільно з іншими центральними органами виконавчої влади у стислі терміни розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України:
проект постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” в частині відновлення принципу зростання розмірів грошового забезпечення військовослужбовців залежно від зростання прожиткового мінімуму та поширення її дії на поліцейських шляхом розробки відповідних схем тарифних розрядів та удосконалення системи додаткових видів грошового забезпечення;
проект постанови щодо остаточного скасування постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103 та приведення системи перерахунку раніше призначених пенсій у відповідність чинному законодавству.
Вчергове наголошуємо, що йдеться не про збільшення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та пенсійного забезпечення пенсіонерів з цих категорій громадян України, а саме про приведення нормативних актів Кабінету Міністрів України у відповідність вимогам чинного законодавства, усунення диспропорцій і ліквідацію наявного безладу.
З повагою,

Голова Всеукраїнської громадської організації
Спілка офіцерів України
полковник Олександр САСЬКО

0102

Comments are closed.