Звернення Всеукраїнської громадської організації Спілка офіцерів України до Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. з питання щодо удосконаленням системи грошового забезпечення військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та інших осіб.

1

Вих. № 102 — с
від « 24 » вересня 2019 року

Прем’єр-міністру України
Гончаруку О.В.

Шановний Олексію Валерійовичу!

Всеукраїнська громадська організація Спілка офіцерів України продовжує працювати над удосконаленням системи грошового забезпечення військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та інших осіб.
Прийнята 30 серпня 2017 року Кабінетом Міністрів України постанова №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” створила передумови для подолання безладу у системі грошового забезпечення військовослужбовців, прогнозованого і поступального його збільшення, що безпосередньо відкривало шлях для перерахунку раніше призначених пенсій, приведення їх у відповідність сьогодення. Зауважимо, що принципові новели, застосовані постановою, не були поширені на поліцейських, яким грошове забезпечення визначається нормами постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №988 “Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції”.
Проте зміни, внесені до зазначеної постанови постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103, нівелювали закладений принцип поступального збільшення розмірів грошового забезпечення залежно від збільшення розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, знову обумовили ручне, непрозоре і вибіркове регулювання розмірів грошового забезпечення військовослужбовців різних складових сектору безпеки і оборони. Так, у 2019 році зростання розміру грошового забезпечення відбувалося через збільшення розмірів додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України — надбавки за особливості проходження служби та премії, збільшення винагород за виконання завдань у складі об’єднаних сил, службу в окремих військових частинах тощо. Збільшення стимулюючих і мотивуючих складових грошового забезпечення вчергове спотворили його структуру, створили передумови для зловживань.

При цьому практика застосування норм грошового забезпечення військовослужбовців і поліцейських свідчить про суттєві диспропорції у його розмірах за однаковими посадовими окладами та окладами за військові звання. Так, різниця лише у розмірах щомісячних основних видів грошового забезпечення директора (начальника) департаменту Національної гвардії України та Національної поліції України становить близько 1,2 тис. грн. (11 600 та 10 800 грн. відповідно), а командира полку понад 2,7 тисячі (11 311 грн. та 8 550 грн. відповідно). Додатковими видами грошового забезпечення такі диспропорції не усовуються. На наш погляд, такий стан справ є неприпустимим.
Принципово підтримуючи необхідність приведення розмірів грошового забезпечення у відповідність фізичним, моральним, психічним навантаженням військової служби, служби у правоохоронних органах, із таким станом справ та із ручним вибірковим і непрозорим його регулюванням погоджуватись не можна. Крім того, відповідно до статті 116 Конституції України та статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”, саме Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової політики, політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, тощо.
Глибоке вивчення і аналіз громадської думки у військових колективах і у ветеранській спільноті свідчать про те, що вибірково прийняті рішення про збільшення розмірів додаткових видів грошового забезпечення стали потужним демотивуючим і деморалізуючим фактором, дестабілізуючим і без того непростий морально-психологічний клімат у військових частинах, підрозділах, установах правоохоронних органів тощо, спонукають військових пенсіонерів до масових акцій громадської непокори.
Спілка офіцерів України закликає Вас до публічного обговорення ситуації, що склалася у сфері грошового забезпечення військовослужбовців, через створення та забезпечення функціонування постійно діючої робочої групи з цих питань.
Зважаючи на викладене просимо також доручити:
ретельно вивчити стан грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських тощо;
у стислі терміни розробити та внести на розгляд проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” в частині відновлення принципу зростання розмірів грошового забезпечення військовослужбовців залежно від зростання прожиткового мінімуму та поширення її дії на поліцейських шляхом розробки відповідних схем тарифних розрядів та удосконалення системи додаткових видів грошового забезпечення.

З повагою,
Голова Всеукраїнської громадської організації
Спілка офіцерів України
О.В.Сасько

Comments are closed.