Резолюція 25 з’їзду СОУ

соуРезолюція
25 з’їзду Всеукраїнської громадської організації Спілка офіцерів України

За результатами заслуховування та обговорення звітної доповіді Голови Всеукраїнської громадської організації Спілка офіцерів України генерал-лейтенанта Олександра Скіпальського 25 з’їзд визнає роботу керівних органів Спілки задовільною.
З’їзд констатує, що Спілка офіцерів України в цілому, її обласні організації у звітному періоді діяли у надзвичайно складних умовах.
Не припиняється збройна агресія Російської Федерації на Сході України, продовжуються політичні й економічні провокації агресора в Криму, на Донбасі, в Азовському морі та в районі Керченської протоки .
Напруженою залишається соціально-економічна ситуація в Україні. Падіння темпів економічного зростання у минулі роки не подолано, зростання внутрішнього валового продукту не дозволяє належним чином розв’язувати соціальні проблеми. Незважаючи на низку правових рішень та адміністративних заходів корупційні скандали залишаються незмінним атрибутом життя українського суспільства, отримують вкрай негативну його реакцію. Водночас рівень відповідальності за корупційні порушення не можна вважати достатнім, а кадрові рішення на всіх щаблях влади створюють благодатне підґрунтя для розквіту корупції.
Напередодні президентських і парламентських виборів у 2019 році з’їзд застерігає на недопустимості втягування членів Спілки офіцерів України у безплідні і безперспективні політичні дискусії, наполягає на необхідності глибокого вивчення політичних програм учасників виборчого процесу, їхніх політичних орієнтацій, результатів попередньої діяльності, орієнтує на співпрацю із високоморальними представниками національно-патріотичних сил, які своєю діяльністю довели готовність до відстоювання незалежності і територіальної цілісності України, жертовно виборювали проєвропейську спрямованість її розвитку та гуманістичні цінності.
25 з’їзд Спілки офіцерів України визнає, що Збройні Сили України та інші складові сектору безпеки і оборони зробили значний крок у своєму розвитку. Основним підсумком останніх років є стабілізація ситуації на лінії бойового зіткнення на Донбасі, доукомплектування і розгортання бойових частин, значне поліпшення всебічного забезпечення бойової діяльності військ. Поряд з тим, Спілка офіцерів України висловлює глибоку занепокоєність темпами і спрямованістю реформ, реалізацією визначених завдань. Неукомплектованість військових частин ставить під загрозу зриву виконання визначених бойових завдань. З’їзд вважає недостатніми заходи щодо запровадження новітніх типів високотехнологічного озброєння, запровадження і освоєння сучасних та адекватних форм і способів ведення збройного й інформаційно-психологічного протиборства. В умовах ведення гібридної війни поставлене на порядок денний роздержавлення військових друкованих засобів інформації сприймається, як спланована антиукраїнська акція. Тому 25 з’їзд рекомендує Виконавчому комітету ініціювати внесення змін до чинного законодавства та вжити належних організаційних заходів з метою збереження друкованих органів, засновниками яких є Міноборони.
Особливо бентежить стан охорони та забезпечення живучості і вибухопожежобезпеки арсеналів, військових складів і баз зберігання озброєння, техніки і військового майна. Стан розквартирування військ, житлового забезпечення військовослужбовців, відселення з віддалених військових містечок, обліку і використання вторинного житла – про ці та інші житлові питання Спілка офіцерів України аргументованої інформації не має. Викликає стурбованість багаторічна відсутність державного фінансування будівництва та придбання житла для поліцейських.
Тому делегати з’їзду вважають за необхідне звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України про поновлення консультацій з метою визначення концептуальних засад та адміністративних заходів щодо розв’язання житлової проблеми у військових формуваннях і правоохоронних органах, посилення громадського контролю за використанням бюджетних коштів на будівництво і придбання житла та його розподілом.
Організація бойової діяльності та життєдіяльності військ, відпочинку та відновлення військовослужбовців, взаємостосунки серед них, рівень всебічного забезпечення військ, зокрема – грошового, стан соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби, психологічної реабілітації тих, хто повертається з районів ведення бойових дій, стали факторами, які дестабілізують стан військових колективів, потребують прискіпливої уваги та відповідної організаційної роботи.
З’їзд рекомендує продовжити збір, узагальнення та аналіз соціальних проблем військовослужбовців, пошук і реалізацію шляхів їхнього розв’язання, використовувати для цього зустрічі з військовослужбовцями, відвідування військових частин, установ і закладів, проведення громадських експертиз, організацію та надання індивідуальних і групових правових консультацій і допомог.
З’їзд вважає за необхідне вчергове звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою повернення першої редакції постанови від 30 серпня 2017 року №704 в частині запровадження першого тарифного розряду грошового забезпечення в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на перше січня календарного року та поширення її дії на поліцейських.
Спілка офіцерів України підтримує діяльність щодо декомунізації, перегляду знаменних дат і відзначень свят російського і радянського минулого, відновлення і запровадження національних військових традицій, присвоєння військовим частинам почесних найменувань, пов’язаних із історичними подіями та постатями української історії. Водночас, залишається схильність певних громадських об’єднань до використання символіки і риторики радянського минулого, відзначення знаменних дат того періоду.
З’їзд рекомендує Виконавчому комітету, обласним, районним і первинним організаціям Спілки офіцерів України ініціювати заходи щодо зміни дійсних найменувань військових частин радянських часів і підтримку присвоєння їм почесних найменувань, пов’язаних із історичними подіями періодів визвольної боротьби українського народу, запровадження днів річних свят військових частин, пов’язаних із врученням їм українських бойових прапорів.
25 з’їзд Спілки офіцерів України вважає за необхідне продовжити перегляд і відмову від святкування знаменних дат, пов’язаних із історичними подіями, учасникам яких були Червона та Радянська армії, продовжити запровадження вшанування подій та історичних постатей – учасників визвольних змагань і боротьби за незалежність і територіальну цілісність України.
25 з’їзд відзначає, що сформоване в Україні правове поле дозволяє громадянам створювати громадські об’єднання, через них брати участь в управлінні державою, вимагає консультацій органів влади з об’єднаннями громадян. Поряд з тим спостерігається широка дисперсія поглядів представників громадських організацій на будь-які аспекти суспільного життя, стрімке зростання їх кількості, значне зниження правової культури членів громадських організацій та недостатній рівень загального розвитку. 25 з’їзд констатує, що на фоні російської агресії, неготовності армії до її відбиття, загальнодержавної неспроможності відбулося розчарування у можливостях раніше створених громадських організацій, їх розшарування і навіть прояви неприйняття та антагонізму. Ці та інші проблеми призводять до зниження ефективності суспільних комунікацій громадських організацій із органами державної влади та використовуються нею для проведення непопулярних рішень.
25 з’їзд рекомендує керівним органам, обласним організаціям Спілки офіцерів України продовжити участь у консультаційно-дорадчих органах при органах державної влади – громадських радах, громадських приймальнях, робочих групах, комісіях тощо, організовувати консультації з іншими громадськими організаціями національно-патріотичного спрямування з метою доведення позиції Спілки та консолідації поглядів щодо актуальних питань суспільного життя.
Спілка офіцерів України звертає увагу Кабінету Міністрів України на фактичне згортання взаємодії між Кабінетом Міністрів України та громадськими радами, утвореними при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та наполягає на поновленні діяльності Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади.
25 з’їзд визнає недостатньо ефективною внутрішньо-організаційну роботу Спілки. Потребує активізації залучення до діяльності нових членів Спілки з числа військовослужбовців, ветеранів війни і військової служби, підбір і підготовка активістів, життя вимагає удосконалення організаційної структури, приведення у відповідність сьогоденню установчих і реєстраційних документів.
З’їзд рекомендує у першому півріччі 2019 року на засіданні Виконавчого комітету розглянути питання подальшого організаційного зміцнення Спілки офіцерів України, підбору і підготовки активу, пошуку нових, інтерактивних форм роботи.
З’їзд констатує що, не зважаючи на вимоги п.7.2.1 Статуту Спілки офіцерів України, рішення попередніх з’їздів щодо перерахування членських внесків на адміністративні та організаційні витрати керівних органів не виконувались.
25 з’їзд Всеукраїнської громадської організації Спілка офіцерів України закликає всіх спілчан до консолідації помислів, узгодження дій та високої громадянської активності для реалізації статутних завдань, спрямованих на зміцнення національної безпеки і оборони країни, захист свободи і територіальної цілісності, поступальний розвиток держави, підтримку її проєвропейської спрямованості та гуманістичних цінностей.

Comments are closed.