Деякі тези Щодо проблеми пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

DSC_0090Понад три роки органи державної влади та громадські організації активно працювали над удосконаленням системи грошового забезпечення військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Зрештою, прийнята 30 серпня 2017 року Кабінетом Міністрів України постанова №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” стала вирішальним кроком у цьому процесі. Армійська спільнота очікувала, що безлад у системі грошового забезпечення військовослужбовців буде подоланий, і це безпосередньо відкриє шлях для перерахунку раніше призначених пенсій, приведення їх у відповідність сьогоднішнім реаліям.

Проте, внесені Кабінетом Міністрів України без достатнього правового і фінансового обґрунтування, вивчення і детального аналізу можливих соціальних наслідків і ризиків постановою від 27 грудня 2017 року №1052 зміни про перенесення строку набрання чинності постановою №704 до 1 січня 2019 року зберігали модель ручного управління одним із видів забезпечення військ, суб’єктивізм і несправедливість при визначенні і виплаті грошового забезпечення військовослужбовцям  ще на рік. В такий спосіб скасовувалися і правові підстави для перерахунку раніше призначених пенсій військовим пенсіонерам.

Водночас, у засобах масової інформації, під час публічних заходів за участю посадових осіб органів виконавчої влади звучали заяви про необхідність запровадження окремого закону для перерахунку раніше призначених пенсій. Мотивами цього оголошувалися наявні проблеми, недоречності і неузгодженості у чинному Законі “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, які унеможливлювали перерахунок пенсій  і поновлення, на думку ініціаторів законотворчих ініціатив, справедливості у пенсійному забезпеченні.

Ми знаємо і пам’ятаємо походження цих проблем. Історична пам’ять громадянського суспільства не зникає разом зі змінами голів громадських організацій, як зникає інституціальна пам’ять окремих міністерств зі зміною міністрів. Ми знаємо, що 67 (67!) змін до чинного Закону – це дзеркальна реакція Верховної Ради України  на неадекватні і незграбні дії попередніх складів Кабінету Міністрів України.

Проблеми пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб стали предметом детального обговорення в органах місцевого самоврядування; переважна кількість обласних і низка міських  рад прийняли відповідні колегіальні рішення щодо неприпустимості порушень прав військових пенсіонерів.

Під тиском Верховної Ради України, представницьких органів влади та громадськості на вулицях Кабінет Міністрів України 21 лютого 2018 року прийняв постанову №103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб”.

Яке ж значення і які наслідки прийнятих рішень?

Перше. На цьому етапі справа Кабміном зроблена, перерахунок раніше призначених пенсій розпочався. Кабмін публічно визнав достатність своїх повноважень для перерахунку раніше призначених пенсій.

Мотиви необхідності внесення таких змін, неодноразово оприлюднені Міністром соціальної політики України Ревою А.О., свідчать або про відсутність професіоналізму “батьків” цієї реформи, нездатність об’єктивно проаналізувати реальний стан пенсійного забезпечення осіб звільнених з військової служби, недоліки у його системі та оцінити соціальні наслідки можливих рішень, або ж про цілеспрямовану спробу нанести шкоду національній безпеці і обороні воюючої країни.

Друге. Водночас, за нашим переконанням, Кабмін перевищив власні повноваження в частині визначення складових грошового забезпечення для перерахунку пенсій, створив умови для подальших диспропорцій у розмірах пенсій як за видовою ознакою (між пенсіонерами органів внутрішніх справ і рештою пенсіонерів), так і за часом виходу на пенсію (наприклад, пенсії, призначені після 1 березня 2018 року обчислюються з усіх складових грошового забезпечення на день звільнення відповідно до ст.. 43 Закону 2262).

КМУ, зокрема,  не мав право:

-                Змінювати структуру грошового забезпечення військовослужбовців  для перерахунку раніше призначених пенсій. Складові грошового забезпечення визначені ст.. 9 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх осіб”;  ст. 43 і ст. 63 ЗУ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” не дають повноважень КМУ змінювати, скасовувати, не враховувати  окремі види грошового забезпечення;

-                Частина третя ст.. 63 містить однозначне тлумачення складових ГЗ пенсіонерів органів внутрішніх справ для перерахунку пенсій; водночас внесені зміни у п.5 порядку перерахунку пенсій (постанова КМУ від 13.02.2008 №45)

Отже, постановою створені правові підстави для масового звернення військових пенсіонерів із судовими позовами про врахування додаткових видів грошового забезпечення для перерахунку пенсій  та застосування  максимального розміру пенсії, встановленого на час її призначення.

Третє. Проект постанови ВРУ 7492 Кабмін на три чверті виконав достроково, з комсомольським завзяттям і випередженням графіків. Чому на три чверті? Тому що рішень щодо перерахунку пенсій пенсіонерам з числа військовослужбовців пенітенціарної служби за період  1 січня 2017 до 1 січня 2018 року взагалі не прийнято. Подальша доля проекту постанови Верховної Ради потребує додаткових консультацій з народними депутатами.

Четверте.       Завдячуючи активній позиції народних депутатів України, міністерств і відомств сектору безпеки і оборони, органів місцевого самоврядування та ветеранської спільноти удалось заблокувати розробку і прийняття широко розрекламованого законопроекту про перерахунок раніше призначених пенсій.

Але створені в обласних і районних центрах, містах і селищах оргкомітети військових пенсіонерів не розпущені, приймаються рішення про вимоги і формат участі у наступних акціях громадянської непокори.

То чим же не вдоволені військові пенсіонери?

По-перше, постанова КМУ №103 носить явно дискримінаційний та антизаконний  характер, вона не може задовольняти ні військових пенсіонерів, ні інвалідів (зокрема й тих, хто отримав інвалідність в боях в неАТО), ні тих, хто вже отримує пенсії по втраті годувальника (зокрема, під час боїв у неАТО).

По-друге. Небезпека приведення законів України у відповідність постановам КМУ і новелам мінантисоцу зберігається. Продовжується вкидання інформації про пенсіонерів, які розвалили армію, сиділи в кущах з гаїшими паличками та заважали чесним цеховикам жити. Правда, вже не зараз, а протягом року-другого, бо “Хотели сломать эту несправедливую систему, но не дали. Кто? Некоторые наши доблестные тыловики, которые опираются на ими же прикормленных руководителей общественных организаций», — подытожил Рева”.(виступ на каналі “News one»”)

Третє.          Суспільних комунікацій з Кабінетом Міністрів України як не було, так і немає. Розробка всіх цих новел, запроваджень і надалі здійснюється таємно, кулуарно, без “широкої дискусіїˮ, і без будь-якої участі представників громадянського суспільства (виняток – Міноборони, яке проводить відповідні консультації).  Інформування суспільства йде однобоко, перші посадові особи від соцзахисту щоденно на екранах, розповідають байки, які, на жаль, знаходять своїх прихильників.

 Які ж пропозиції ветеранської спільноти?  Ми наполягаємо на наступному.

1.              Створенні постійно діючої робочої групи з представників органів державної влади та громадянського суспільства з питань удосконалення військового пенсійного законодавства.

2.               Приведенні постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року  №103 у відповідність Конституції України, Закону України №2262 “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, усунення дискримінаційних, дискредитаційних і демотивуючих норм (зокрема, в частині розміру і складових грошового забезпечення для обчислення, перерахунку і виплати пенсій, поновлення розміру першого тарифного розряду у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року тощо). Деталізація змін у нас напрацьована, ці деталі нам повідомляють з опорних пунктів Мар’їнки і Світлодарської дуги, навчальних центрів у Яворові і Десні, зібрань пенсіонерів у Миколаєві і Львові… Наразі ж, в час, коли вже розпочалися виплати перерахованих пенсій, скасування постанови не  дасть будь-яких позитивних результатів.

3.            Ініціюванні скасування пп. 2 п. 9 Прикінцевих і перехідних положень Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2148 щодо  підготовки та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення. Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” потребує удосконалення і не стільки, і не лише в частині нормування перерахунку пенсій, і тому така ідеологія внесення змін до нього не прийнятна.

 Перший заступник Голови Всеукраїнської громадської

 організації “Спілка офіцерів України”             

полковник                                                      Сасько О.В.

 4 квітня 2018 року .

Comments are closed.