Всеукраїнська громадська організація Спілка офіцерів України — ВИМАГАЄ!

9523  лютого 2018 року оприлюднена постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого №103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осібˮ.

Ветеранська спільнота, громадські організації неодноразово завертались до Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади з висновками про те, що чинна законодавча база достатня для перерахунку раніше призначених пенсій особам, які мають право на пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, тому вона не потребує кардинальних змін. Ми переконані в тому, що наявні проблеми пенсійного забезпечення цих осіб створені попередніми складами Кабінету Міністрів України і тому перерахувати їм пенсії можливо саме його рішеннями.

Нарешті таке рішення прийняте. Однак воно не сприймається  військовими пенсіонерами і пенсіонерами органів внутрішніх справ з огляду на наступне.

Навіть поверхневий аналіз прийнятих норм свідчить про їхню невідповідність Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Так, відповідно до частини третьої статті 43 пенсії особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їхніх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством. А відповідно до статті 63 Закону усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. Жодна з цих не норм не надає повноважень Кабінету Міністрів України скасовувати будь-які складові грошового забезпечення, зокрема – й щомісячні додаткові його види, для перерахунку раніше призначених пенсій.

Також пункт другий статті 9 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімейˮ містить однозначну норму, що до складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Норми щодо складових грошового забезпечення для перерахунку пенсій, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України №103, входять у протиріччя статті 22 Конституції України, чинному законодавству в частині звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, оскільки скасовують надбавки, доплати, підвищення і премії, які отримував військовий пенсіонер під час служби, та які враховувались при обчисленні й попередніх перерахунках пенсій.  Не витримує критики й залежність розмірів грошового забезпечення для перерахунку пенсій пенсіонерам органів внутрішніх справ від розмірів сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за січень 2016 року, який вони не сплачували.

Стаття 24 Конституції України містить імперативну вимогу, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Норми, що запроваджуються, передбачають умови перерахунку раніше призначених пенсій, які різнять військових пенсіонерів і пенсіонерів органів внутрішніх справ, виокремлюють осіб, яким пенсія буде обчислюватись після 1 березня  2018 року тощо. В такий спосіб закладаються нові диспропорції у розмірах пенсій, у пенсійному забезпеченні зберігаються дискримінаційні підходи.

Дискримінаційними є й зміни, внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704, які дискредитують її основну ідею щодо встановлення розмірів посадових окладів, окладів за військовими званнями військовослужбовців з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, оскільки при визначенні розмірів заробітної плати найманим працівникам така норма збережена.

Неодноразово оприлюднені мотиви необхідності внесення таких змін, свідчать або про відсутність професіоналізму “батьківˮ цієї реформи, нездатність об’єктивно проаналізувати реальний стан пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, недоліки у його системі та оцінити соціальні наслідки можливих рішень, або ж про цілеспрямовану спробу нанести шкоду національній безпеці і обороні країни, яка знаходиться у стані війни.

Загальна Декларація прав людини передбачає право кожної людини брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Проте поданий Мінсоцполітики на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативного акта щодо перерахунку раніше призначених пенсій громадської експертизи не пройшов, належним чином заінтересованими органам влади не погоджений  та прийнятий з порушенням Регламенту Кабінету Міністрів України.

Озвучені під час засідання Кабінету Міністрів України та тиражовані засобами масової інформації тези щодо широкої дискусії, в ході якої начеб-то народжувалися ідеї щодо удосконалення пенсійного законодавства, не відповідають дійсності. Проект постанови готувався кулуарно, приховано і таємно, ніякої громадської експертизи, публічних обговорень не відбувалось, що також викликає обурення і непорозуміння громадськості.

Поряд з тим, у засобах масової інформації, під час публічних заходів за участю посадових осіб органів виконавчої влади продовжують звучати повідомлення про тимчасовість прийнятої постанови та про необхідність в подальшому розробки законопроектів про внесення змін до Закону України  “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. В цих заявах вбачається бажання підготувати суспільство до сприйняття необхідності привести зазначений Закон України у відповідність постанові кабінету Міністрів України №103.

Кулуарна, непрозора і не публічна розробка пропозицій щодо удосконалення пенсійного законодавства, непрофесійні і непродумані заяви окремих високо посадовців збурюють ветеранську спільноту, дестабілізують і без того складну суспільно-політичну ситуацію в країні.

Тому ми вчергове вимагаємо від  Кабінету Міністрів України:

  1. Створення рішенням Кабінету Міністрів України постійно діючої робочої групи з представників органів державної влади та громадянського суспільства проведення громадських обговорень шляхів удосконалення призначення, обчислення і перерахунку військових пенсій відповідно до чинного законодавства і прийняття належних рішень уряду та відповідних органів виконавчої влади у стислі терміни з урахуванням результатів їхньої громадської експертизи щодо удосконалення військового пенсійного законодавства.
  2.  Приведення постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осібˮ у відповідність Конституції України, Закону України №2262 “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібˮ, усунення дискримінаційних, дискредитаційних і демотивуючих норм (зокрема, в частині розміру і складових грошового забезпечення для обчислення, перерахунку і виплати пенсій, поновлення розміру першого тарифного розряду у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року тощо).
  3. Негайного припинення розробки законотворчих ініціатив з питань перерахунку раніше призначених пенсій та ініціювання скасування пп. 2 п. 9 Прикінцевих положень Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2148 щодо  підготовки та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення.

Comments are closed.