Міністерство Оборони України пропонує Міністерству соціальної політики України доопрацювати ним розроблений законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

02e284b9be58db3d46a9d31490538857a0693354

Міністерство соціальної політики України

На № 1698/0/2-18/21 від 30.01.18

У Міністерстві оборони України опрацьовано законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, розроблений Міністерством соціальної політики України (далі – законопроект).
Міністерством оборони України, яке забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, та Генеральним штабом Збройних Сил України як головним військовим органом, що здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами, зазначена редакція законопроекту не підтримується з огляду на таке.
Прийняття запропонованої редакції законопроекту не призведе до досягнення заявлених цілей, а потягне за собою такі негативні наслідки:
законопроект скасовує діючий механізм обчислення військових пенсій з урахуванням фактичного розміру грошового забезпечення та пропонує застосовувати порядок обчислення військових пенсій за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, який базується на використанні показників середньої заробітної плати, які жодним чином не пов’язані з грошовим забезпеченням військовослужбовців;
втрачається взаємозв’язок між призначенням і перерахунком
пенсій, як наслідок – законодавче закріплення диспропорції в розмірах пенсій залежно від часу звільнення військовослужбовців;
новий порядок обчислення розміру пенсій стане складним і непрозорим, що створить соціальну напруженість між особами, звільненими з військової служби, та тими, хто проходить службу, оскільки раніше призначена пенсія не перераховуватиметься в разі наступних змін у грошовому забезпеченні;
спрогнозувати розмір своєї пенсії та спланувати своє подальше проходження служби військовослужбовцю буде неможливим;
втрачається мотивація до вступу на службу або її продовження у зв’язку з погіршенням умов нарахування пенсій. Особливий порядок призначення пенсій для військовослужбовців існує в більшості держав світу. Це сприяє високій привабливості і перспективності служби, збереженню найбільш підготовлених фахівців та позитивно впливає на морально-психологічний стан особового складу.
Крім того:
законопроектом вносяться зміни не тільки до порядку перерахунку пенсій згідно з його назвою, а й до норм, які безпосередньо стосуються призначення пенсій;
у запропонованій редакції частини другої статті 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон) використаний термін “вислуга років” замість “загальна вислуга років”, що може призвести до подвійного тлумачення відповідної норми;
зміни, що пропонується внести до пункту “г” частини першої статті 12 Закону, звужують права військовослужбовців, що не допускається відповідно до статті 22 Конституції України;
із статті 43 Закону виключаються певні категорії осіб (партизани та підпільники; особи, що мали персональні (збережені) посадові оклади; особи, звільнені у зв’язку із засудженням чи притягненням до кримінальної відповідальності, стосовно яких винесені виправдувальні вироки чи ухвали про закриття справи; переведені за станом здоров’я або за віком з льотної роботи чи з кораблів на посади з меншим посадовим окладом; народні депутати України, інші особи, відряджені до державних органів, підприємств, установ та організації тощо) без урахування (визначення) в законопроекті особливостей їх грошового забезпечення (заробітку) для призначення пенсій;
із вищезазначеної статті Закону також виключається норма щодо невідкладного перерахунку розміру пенсії у зв’язку зі зміною розміру грошового забезпечення, що призведе до звуження прав пенсіонерів, які гарантовані Конституцією України.
Міністерство оборони України пропонує залишити в законопроекті чинні на сьогоднішній день норми Закону щодо: строків перерахунку призначених пенсій та порядку перерахунку раніше призначених пенсій (механізм перерахунку визначатиметься актом Кабінету Міністрів України); порядку обчислення пенсії за вислугу років, по інвалідності, в разі втрати годувальника; порядку визначення заробітку (грошового забезпечення) для обчислення пенсій; а також чинну редакцію статті 64 Закону.
Пропонуємо доопрацювати законопроект з урахуванням вищезазначених зауважень.

Тимчасово виконуючий обов’язки
Міністра оборони України І.С.РУСНАК

Comments are closed.