ЗВЕРНЕННЯ ВГО СПІЛКА ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ ДО МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ З ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ.

DSC_0090

Вих.№ 90 — с
від«1 »листопада 2017 р.

Міністру оборони України
генералу армії України Полтораку С.Т.

Шановний Степане Тимофійовичу!

Завершується активна робота щодо удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Заходи, вжиті, зокрема, Міністерством оборони України з метою прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 30 серпня 2017 року №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” стали вирішальним кроком у цьому процесі.
Зрештою, є достатні підстави сподіватись, що результати праці і служби державних службовців, військовослужбовців і службовців інших структур сектору безпеки і оборони будуть оцінюватись за однаковими принципами, на однакових засадах та умовах із застосуванням коефіцієнтів, обумовлених умовами, в яких вони виконують службові обов’язки. Очікуємо, що безлад у системі грошового забезпечення військовослужбовців буде подоланий, і це безпосередньо вплине й на пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Постанова відкрила шлях для приведення розмірів раніше призначених пенсій у відповідність сьогоднішнім реаліям.
Спілка офіцерів України поінформована про те, що в Міністерстві оборони України, інших складових сектору безпеки і оборони завершується розробка наказів про встановлення посадових окладів військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, посади яких не передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704, та додаткових видів грошового забезпечення.
В інститутах громадянського суспільства зосереджений достатній досвід, накопичений в ході змін у системі грошового забезпечення у минулі роки. Члени громадських організацій зацікавлені в об’єктивній оцінці ратної праці громадян України за кожною військовою посадою, справедливому встановленні окладів для перерахунку раніше призначених пенсій за посадами, яких вже не існує у Збройних Силах України, збереженні та удосконаленні мотиваційних і стимулюючих додаткових видів грошового забезпечення.
Важливу роль у встановленні посадових окладів для перерахунку раніше призначених пенсій відіграють Київський міський та обласні військові комісаріати, на які покладені завдання підготовки відповідних довідок про розмір грошового забезпечення особам, які стоять у них на обліку.
Зважаючи на викладене пропонуємо доручити залучити до встановлення посадових окладів військовослужбовцям і посадових окладів військовим пенсіонерам представників громадських організацій і з цією метою, зокрема, оновити склад громадських приймалень при Київському міському та обласних військових комісаріатах.

З повагою,
ГОЛОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“СПІЛКА ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ”
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ  О.О.СКІПАЛЬСЬКИЙ

Comments are closed.