ЗВЕРНЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ ДО ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ З ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ.

DSC_0090Вих.№ 89-с
від «1» листопада 2017р.

Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.

Шановний Володимире Борисовичу!

Протягом останнього року триває активна робота щодо удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби.

Прийнята 30 серпня 2017 року Кабінетом Міністрів України постанова №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” стала вирішальним кроком у цьому процесі, вона відкрила шлях для приведення розмірів раніше призначених пенсій у відповідність сьогоднішнім реаліям.

Зрештою, є достатні підстави сподіватись, що результати праці і служби державних службовців, військовослужбовців і службовців інших структур сектору безпеки і оборони будуть оцінюватись за однаковими принципами, на однакових засадах та умовах із застосуванням коефіцієнтів, обумовлених умовами, в яких вони виконують службові обов’язки. Очікуємо, що безлад у системі грошового забезпечення військовослужбовців буде подоланий, що безпосередньо позитивно вплине й на пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби.

Поряд з тим, у засобах масової інформації, під час публічних заходів за участю посадових осіб органів виконавчої влади неодноразово звучать повідомлення про необхідність розробки законопроектів про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, а іноді – й прийняття окремого закону для перерахунку раніше призначених пенсій. При цьому суспільна доцільність і мета таких новел не пояснюється, як не оголошується й їхня сутність.

Аналіз же норм чинного законодавства свідчить, що створена і роками усталена система призначення, обчислення, виплати і перерахування раніше призначених пенсій залежно від зміни розмірів грошового забезпечення, приведення їх у відповідність розмірам прожиткового мінімуму і ціновій політиці держави не потребує кардинальних змін. Чинна законодавча база достатня для перерахунку раніше призначених пенсій особам, які мають право на пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”,

Варто зазначити, що Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України від 6 грудня 2016 року №1774-19 Кабінету Міністрів України доручено у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із ним, а Закон України від 3 жовтня 2017 № 2148-VIII зобов’язує Кабінет Міністрів України до 1 листопада 2017 року підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців.

Станом на жовтня 2017 року будь-яких змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України в цій частині не внесено, законопроект до Верховної Ради України не поданий, суспільство про його наявність не поінформоване.

Не поінформована ветеранська спільнота й про будь-які рішення і дії щодо перерахунку раніше призначених пенсій пенсіонерам органів внутрішніх справ, у яких правові підстави для цього виникли у січні 2016 року.

Мінсоцполітики оголосило про створення робочої групи для розробки пропозицій щодо перерахунку пенсій, органи виконавчої влади та інститути громадянського суспільств подали кандидатури до її складу. Проте склад цієї групи не оголошений, жодного засідання групи не відбулося, офіційних повідомлень про наявність конкретних пропозицій з цього приводу суспільство не поінформовано.

Кулуарна, непрозора і не публічна розробка пропозицій щодо удосконалення пенсійного законодавства, непрофесійні і непродумані заяви окремих високопосадовців викликають численні домисли, чутки і плітки, які збурюють ветеранську спільноту, дестабілізують і без того складну суспільно-політичну ситуацію в країні.

Тому ми вимагаємо створення Кабінетом Міністрів України постійно діючої робочої групи із представників органів державної влади та громадських об’єднань, завершення громадських обговорень шляхів удосконалення структури грошового забезпечення, збільшення розмірів військових пенсій відповідно до чинного законодавства і прийняття відповідних рішень уряду та відповідних органів виконавчої влади у стислі терміни.

Відсутність рішень, про які йдеться, поглиблюють проблеми, пов’язані із перерахунком раніше призначених пенсій, переростають соціально-економічні межі, все більше набувають політичного характеру і стимулюють військових пенсіонерів до протестних акцій та акцій громадської непокори.

З повагою,

ГОЛОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“СПІЛКА ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ”
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ О.О.СКІПАЛЬСЬКИЙ

Comments are closed.