«ДЕЯКІ СТОРІНКИ З ІСТОРІЇ ТВОРЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ» Частина 6. ПЕРШИЙ ЗЇЗД СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ

Після науково-практичної конференції, що відбулась у лютому 1991 року в Києві, Народний Рух України «За перебудову!» впритул наблизився до вирішення проблеми створення Української національної армії.

З цією метою було створено новий структурний підрозділ НРУ – військова колегія.

Військову колегію НРУ було затверджено у такому складі: народні депутати України Ігор Деркач і Микола Поровський, народний депутат СРСР полковник Вілен Мартиросян, полковник запасу Анатолій Кошиль, підполковник запасу Володимир Зелінський, підполковник запасу Валентин Пилипчук, майор Петро Недзельський, капітан-лейтенант Ігор Тенюх, капітан запасу Віталій Чичило і я, полковник Віталій Лазоркін.

Очолити військову колегію НРУ було доручено капітану запасу Віталію Чичилі, дуже енергійній та порядній людині.

Ставши народним депутатом, я отримав політичну недоторканність, а відтак і нові можливості для впливу на мирний розвиток подій в Україні. Тепер я міг вільно пересуватися Україною і вивчати ситуацію, бувати у Києві на засіданнях військової колегії НРУ.

Політична обстановка в Україні вимагала переходу від розмов до конкретних дій і результатів.

Тому Військова колегія НРУ підтримувала постійний зв’язок з комісією з питань оборони і безпеки Верховної Ради України, узгоджувала з нею свій план роботи для легалізації діяльності щодо створення Збройних Сил України.

На той час лише Народний Рух України, як організована національна політична сила, була здатна підняти українську громадськість і досягнути конкретного результату.

Керівництво Народного Руху зважуючи на всі обставини, що склалися в Україні, узгодило з керівництвом Верховної Ради України питання про вивчення і висвітлення громадської думки щодо створення української національної армії, а військова колегія НРУ розпочала необхідні заходи із підготовки установчого з’їзду Спілки офіцерів-громадян України.

Було утворено організаційний комітет з’їзду.

Головою організаційного комітету став Володимир Мулява, сержант у відставці, голова Ради колегій НРУ, заступниками голови організаційного комітету стали народний депутат України, капітан запасу Олександр Ємець, та капітан запасу Віталій Чичило, голова Військової колегії НРУ.

Членами організаційного комітету стали:

полковник Вілен Мартиросян, народний депутат СРСР,

полковник Віталій Лазоркін, народний депутат Львівської обласної ради,

полковник у відставці Анатолій Кошіль, кандидат технічних наук,

полковник у відставці Олександр Нижник,

підполковник запасу Валентин Пилипчук,

старший лейтенант запасу Сергій Рудюк,

капітан запасу Ігор Деркач, народний депутат України,

капітан запасу Сергій Колесник, народний депутат України,

старший лейтенант запасу Анатолій Русначенко, історик, публіцист.

5 липня 1991 року Постановою №1332-XII мене було введено до складу Комісії при Президії Верховної Ради Української РСР по розгляду звернень громадян республіки з питань загибелі та каліцтва військовослужбовців під час проходження військової служби.

Цю постанову можна знайти в Інтернеті.

Нижче навожу витяг з цієї Постанови зі списком членів комісії.

«Постанова Президії Верховної Ради Української РСР «Про хід виконання постанов і доручень Верховної Ради Української РСР з питань проходження громадянами республіки строкової військової служби» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 44, ст. 577)

Президія Верховної Ради Української РСР

п о с т а н о в л я є:

     1. Записку  Комісій  Верховної  Ради Української РСР з питань оборони і державної безпеки,  у справах молоді, у правах людини, у питаннях законодавства і законності, з питань здоров’я людини,  у питаннях діяльності Рад  народних  депутатів, розвитку  місцевого самоврядування,  у  справах  жінок,  охорони сім’ї,  материнства і дитинства «Про хід виконання постанов і  доручень  Верховної Ради Української РСР з питань проходження громадянами республіки строкової військової служби» взяти до відома.

     2. Утворити спеціальну Комісію при Президії Верховної Ради Української РСР по розгляду звернень громадян республіки з питань загибелі та каліцтва військовослужбовців під час проходження військової служби. Затвердити Положення  про  Комісію  (додається)  та  її склад (додається).

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 липня 1991 року.  №1332-XII
 
СКЛАД
спеціальної Комісії при Президії Верховної Ради Української РСР по розгляду звернень 
громадян республіки з питань загибелі або каліцтва військовослужбовців під
час проходження строкової військової служби

Голова Комісії – Сметанін Володимир Ілліч, народний депутат УРСР.
Заступники  Голови Комісії:
Кондрат Олег Омелянович - заступник Голови Державного комітету УРСР з військових справ.
Санін Василь Никифорович - народний депутат УРСР, заступник голови підкомісії Комісії 
Верховної Ради УРСР з питань  оборони і державної безпеки.
Члени Комісії:
Артамонова Валентина Андріївна - голова Київського Комітету солдатських матерів України.
Барабаш Володимир Васильович - перший заступник Міністра у справах молоді і спорту УРСР.
Деркач Ігор Степанович - народний депутат УРСР.
Збітнєв Юрій Іванович  -  народний  депутат  УРСР.
Кравченко Василь  Іванович  - заступник військового прокурора Київського військового округу.
Лазоркін Віталій Ілліч - депутат Львівської обласної Ради народних депутатів, полковник.
Мотюк Мирослав Павлович - народний депутат УРСР, член Комісії з питань здоров'я людини.
Передрій Вячеслав  Григорович  -  перший  заступник  Міністра охорони здоров'я УРСР.
Стефанюк Володимир  Сергійович  -  заступник Міністра юстиції УРСР.
Топалов Валерій Андрійович  -  народний  депутат  УРСР.
Франдюк Іван Васильович - заступник Міністра праці УРСР.

Шевченко Володимир Іванович — заступник Прокурора УРСР».

Перший з’їзд офіцерів – громадян України відбувся 27-28 липня 1991 року в історичній будівлі колишнього будинку Центральної Ради Української народної республіки, що розташований на вулиці Володимирській у Києві, а нині це Будинок вчителя.

На з’їзд прибуло біля 360 делегатів і 665 гостей.

На порядок денний були винесені питання:

1. Політична ситуація в Україні та проблеми відродження її Збройних Сил.

2. Державно-правові аспекти і засади створення Збройних Сил України.

3. Правовий і соціальний захист військовослужбовців.

4. Організаційні питання.

Перший з’їзд проходив на високому патріотичному рівні і для збереження політичної стабільності в українському суспільстві визначив шляхи подальшого розвитку національної свідомості військовослужбовців збройних формувань, дислокованих в Україні.

Головним підсумком 1-го з’їзду стала конкретна мета: створення нової громадської організації  українських офіцерів — Спілки офіцерів України, головним завданням якої є будівництво національних Збройних Сил України та соціально-правовий захист військовослужбовців Збройних Сил України.

Виходячи з цього, 1-й з’їзд офіцерів-громадян України звернувся до Верховної Ради УРСР з вимогою вжити всіх необхідних заходів щодо творення національних Збройних Сили виключно правовим парламентським шляхом.

З’їзд ухвалив ряд документів, у тому числі:

-          Постанову про створення Спілки офіцерів України;

-          Заяву з’їзду офіцерів — громадян України;

-          Звернення до офіцерів — громадян України, які проходять службу на чужині.

В своєму архіві я знайшов історичний документ – запрошення на 1-й з’їзд Українських офіцерів, фотокопію якого надаю нижче:

1

Порядок денний 1-го з’їзду Спілки офіцерів України

 

У преамбулі Заяви був наданий аналіз військово-політичного стану тоталітарної комуністичної системи, виходячи з чого З’їзд наголосив на наступному:

1. Гарантом незалежності Української держави можуть бути тільки її власні Збройні Сили.

2. Перехід від Збройних Сил СРСР до Збройних Сил України має бути тільки поступовим, з урахуванням безпеки всіх союзних республік, а також інтересів Європейських країн.

3. Надання права всім військовослужбовцям-громадянам України проходити службу в Україні.

4. Забезпечення військовослужбовцям рівних прав з іншими громадянами України.

5. Прийняття законів України у військовій сфері.

6. Прийняття Закону України про порядок проходження військової служби.

7. Проведення повної департизації Збройних Сил СРСР.

З’їзд сформував Виконавчий комітет Спілки офіцерів України. Головою Виконавчого комітету було обрано Народного депутата СРСР полковника Вілена Мартиросяна.

Заступниками голови Виконавчого комітету було обрано полковника Віталія Лазоркіна, полковника Олександра Скіпальського, майора міліції Григорія Омельченка.

Головою секретаріату було обрано Віталія Чичила.

Зважуючи на події, що відбулись після з’їзду, можна упевнено стверджувати, що 1-й з’їзд офіцерів — громадян України по праву став видатним актом політичного життя в СРСР.

2

Газета «Молода Галичина». Репортаж журналіста Володимира Рубана про 1-й з’їзд Спілки офіцерів України від 30 липня 1991 р.

3

На фото: президія 1-го з’їзду СОУ – полковник В.Лазоркін, сержант запасу В.Мулява.

капітан міліції О.Ємець; за трибуною – полковник В.Мартиросян

1-й з’їзд Спілки офіцерів України, який визначив головною метою організації будівництво національних Збройних Сил України ламав плани консервативного крила владної верхівки СРСР на збереження Радянського Союзу і єдиних Збройних Сил СРСР та підсилював позиції нового керівництва Російської Федерації на чолі з Борисом Єльциним, який твердо тримав політичний курс на дезінтеграцію СРСР.

1-й з’їзд Спілки офіцерів України неабияк налякав владоможців – противників курсу Михайла Горбачова і спонукав їх до прискорення дій для усунення Горбачова від влади у силовий спосіб.

4

Державний переворот в СРСР розпочався на усій його території о 5-й годині ранку за московським часом 19 серпня 1991 року бойовою тривогою в Збройних Силах, але через брутальне нахабство заколотників і свою явну антинародну сутність цей державний переворот призвів до зворотного ефекту для долі комуністичної імперії – прискорив розпад Радянського Союзу. Натомість Спілка офіцерів України, як всеукраїнське громадське патріотичне об’єднання українських офіцерів, під час розпаду імперії відіграла визначну історичну роль стабілізуючої суспільної сили, беручи активну участь у перетворенні Збройних Сил колишнього СРСР на Збройні сили України правовим шляхом.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 липня 1991 року.  №1332-XII
 
СКЛАД
спеціальної Комісії при Президії Верховної Ради Української РСР по розгляду звернень 
громадян республіки з питань загибелі або каліцтва військовослужбовців під
час проходження строкової військової служби

Голова Комісії – Сметанін Володимир Ілліч, народний депутат УРСР.
Заступники  Голови Комісії:
Кондрат Олег Омелянович - заступник Голови Державного комітету УРСР з військових справ.
Санін Василь Никифорович - народний депутат УРСР, заступник голови підкомісії Комісії Верховної Ради УРСР з питань  оборони і державної безпеки.
Члени Комісії:
Артамонова Валентина Андріївна - голова Київського Комітету солдатських матерів України.
Барабаш Володимир Васильович - перший заступник Міністра у справах молоді і спорту УРСР.
Деркач Ігор Степанович - народний депутат УРСР.
Збітнєв Юрій Іванович  -  народний  депутат  УРСР.
Кравченко Василь  Іванович  - заступник військового прокурора Київського військового округу.
Лазоркін Віталій Ілліч - депутат Львівської обласної Ради народних депутатів, полковник.
Мотюк Мирослав Павлович - народний депутат УРСР, член Комісії з питань здоров'я людини.
Передрій Вячеслав  Григорович  -  перший  заступник  Міністра охорони здоров'я УРСР.
Стефанюк Володимир  Сергійович  -  заступник Міністра юстиції УРСР.
Топалов Валерій Андрійович  -  народний  депутат  УРСР.
Франдюк Іван Васильович - заступник Міністра праці УРСР.
Шевченко Володимир Іванович - заступник Прокурора УРСР».

 

Перший з’їзд офіцерів – громадян України відбувся 27-28 липня 1991 року в історичній будівлі колишнього будинку Центральної Ради Української народної республіки, що розташований на вулиці Володимирській у Києві, а нині це Будинок вчителя.

На з’їзд прибуло біля 360 делегатів і 665 гостей.

На порядок денний були винесені питання:

1. Політична ситуація в Україні та проблеми відродження її Збройних Сил.

2. Державно-правові аспекти і засади створення Збройних Сил України.

3. Правовий і соціальний захист військовослужбовців.

4. Організаційні питання.

Перший з’їзд проходив на високому патріотичному рівні і для збереження політичної стабільності в українському суспільстві визначив шляхи подальшого розвитку національної свідомості військовослужбовців збройних формувань, дислокованих в Україні.

Головним підсумком 1-го з’їзду стала конкретна мета: створення нової громадської організації  українських офіцерів — Спілки офіцерів України, головним завданням якої є будівництво національних Збройних Сил України та соціально-правовий захист військовослужбовців Збройних Сил України.

Виходячи з цього, 1-й з’їзд офіцерів-громадян України звернувся до Верховної Ради УРСР з вимогою вжити всіх необхідних заходів щодо творення національних Збройних Сили виключно правовим парламентським шляхом.

З’їзд ухвалив ряд документів, у тому числі:

-          Постанову про створення Спілки офіцерів України;

-          Заяву з’їзду офіцерів — громадян України;

-          Звернення до офіцерів — громадян України, які проходять службу на чужині.

В своєму архіві я знайшов історичний документ – запрошення на 1-й з’їзд Українських офіцерів, фотокопію якого надаю нижче:

Comments are closed.