Заява Всеукраїнського громадського об’єднання Спілка офіцерів України щодо грошового забезпечення військовослужбовців та пенсійного забезпечення звільнених з військової служби

         images (2)     Протягом тривалого часу триває публічне обговорення шляхів удосконалення структури та реального збільшення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців, службовців інших структур сектору безпеки і оборони та пенсійного забезпечення осіб з їх числа.

               Повернення моделі ручного управління, зокрема, грошовим забезпеченням представників різних структур цього сектору, призвело до запровадження нерівної оцінки  виконання службових завдань у грошовому еквіваленті в різних військових структурах при рівних моральних і фізичних затратах. Різниця у встановлених розмірах посадових окладів, окладів за військове звання і надбавках за вислугу років, преміювання тощо, фондів грошового забезпечення і надалі збурює військову спільноту.

            Прийняття у січні  2016 року постанови Кабінету Міністрів України №18 та видання наказів Міністра оборони України від 27 січня 2016 року №44 та від 9 лютого 2017 року №88 щодо збільшення розмірів преміювання службової діяльності викликає неоднозначне сприйняття  військовою громадськістю та ветеранами і вносить негативний розголос у суспільство. Наштовхують на роздуми й посадові оклади керівного складу, затверджені постановою КМУ від 19 жовтня 2016 р. № 718 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу”, якими створена прірва у розмірах посадових окладів та, отже, грошового забезпечення,  керівного складу міністерств і відомств і решти військовослужбовців.

           Неприпустимою, на наш погляд,  залишається різниця в оцінці суспільством праці державних службовців та виконання обов’язків військовослужбовців у зв’язку із прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від   18 січня 2017 року №15. Так, посадові оклади завідувача відділу – державного службовця та начальника відділу – військовослужбовця, наприклад, Міністерства оборони України відрізняються у 4-5 разів (8200 грн. та 1800 грн. відповідно).

           Крім того, як свідчать проведені Спілкою офіцерів України розрахунки, питома вага основних видів грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військове звання та процентна надбавка за вислугу років — тобто, плата за виконання функціональних обов’язків), становить лише 10-15 відсотків його загального розміру. Решту становлять додаткові види грошового забезпечення — надбавки, підвищення і премії у гіпертрофованих розмірах, що призводить до знецінення ваги суспільної оцінки ратної праці за функціональним призначенням, зростання суб’єктивізму у визначенні розмірів грошового забезпечення військовослужбовців, перебільшення ролі стимулюючих і мотивуючих його складових.

         Перманентне зростання тарифів, невпинний ріст цін ускладнюють житлово-побутові умови військовослужбовців і військових пенсіонерів, ставлять їх на межу малозабезпеченості.   Водночас, відповіді на необхідність і шляхи приведення розмірів грошового забезпечення у відповідність рівню життя законодавство не надає, оскільки зростання соціальних стандартів відповідно до законів України про Державний бюджет України  на розміри грошового забезпечення і, відповідно,  розміри пенсій за вислугу років, безпосередньо  не впливає. При цьому Закон України “Про індексацію грошових доходів населення” лише частково компенсує темпи зниження рівня життя військовослужбовців і військових пенсіонерів.

        Спілка офіцерів України переконана в тому, що структура грошового забезпечення має бути приведена у відповідність фізичним і моральних затратам військовослужбовців та повинна містити необхідні надбавки, підвищення, премії і винагороди мотиваційного характеру у розумних розмірах.

       Ми наполягаємо на тому, щоби результати праці державних службовців, військовослужбовців і службовців інших структур сектору безпеки і оборони оцінювались за однаковими принципами, на однакових засадах та  умовах із застосуванням коефіцієнтів, обумовлених умовами праці та служби.

        Наші розрахунки також свідчать про те, що твердження про відсутність належних фінансових ресурсів для удосконалення структури грошового забезпечення військовослужбовців та інших службовців сектору безпеки і оборони безпідставні, а заяви про необхідність критичного збільшення бюджетних видатків на збільшення пенсій особам, звільненим з військової служби не обґрунтовані. Поглиблений аналіз розмаїття публічних заяв з цього приводу підтверджує як такі висновки, так і те, що об’єктивного прогнозу соціальних і фінансових наслідків прийняття чи неприйняття очікуваних рішень не оприлюднено.

       Водночас, практика призначення і виплати пенсій свідчить про необхідність удосконалення правового регулювання  порядку застосування статей 36 та 37 Закону України  “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (щодо призначення і розмірів пенсій у разі втрати годувальника) та статті 16 Закону України “Про пенсійне забезпечення” щодо реалізації права на пенсії за віком на пільгових умовах ветеранів війни – учасників бойових дій, інвалідів війни, зокрема, з числа осіб, які брали участь у захисті незалежності і територіальної цілісності України при відбитті агресії Росії на Донбасі.

       Спілка офіцерів України поінформована про те, що Міністерством оборони України розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України щодо упорядкування структури грошового забезпечення військовослужбовців та службовців Збройних Сил України та інших структур сектору безпеки і оборони. Вбачається, що прийняття цієї постанови дозволить кардинально розв’язати проблему її недосконалості та відкриє шлях для приведення розмірів пенсій за вислугу років у відповідність сьогоденним реаліям.

            Поряд з тим, ми готові розглядати пропозиції щодо поетапного підвищення пенсій нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України у разі такої необхідності. Ветеранська громадськість переконана в тому, що створена і роками  усталена система перерахування раніше призначених пенсій залежно від зміни розмірів грошового забезпечення, приведення їх у відповідність розмірам прожиткового мінімуму і ціновій політиці держави не потребує кардинальних змін.

          Виходячи із наведеного, Спілка офіцерів України наполягає на якнайшвидшому завершенні громадських обговорень шляхів удосконалення структури грошового забезпечення та збільшення розмірів військових пенсій із залученням представників зацікавлених міністерств і відомств, Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінюсту, Мінекономіки та Пенсійного фонду України та прийнятті належних відповідних урядових рішень у стислі терміни.

Comments are closed.