Резолюція 24-го з’їзду Всеукраїнської громадської організації “Спілка офіцерів України” 27 листопада 2016 року

images (2)Заслухавши та обговоривши звітні доповіді Виконавчого комітету, Ревізійної комісії, скарбника  Спілки офіцерів України, інформацію Суду Честі, з 26 листопада 2014 року  по 27 листопада 2016 року  24-й з’їзд Всеукраїнської громадської організації  “Спілка офіцерів України”  констатує, що статутні завдання Спілки офіцерів України — першої  Всеукраїнської військово-патріотичної громадської організації військовослужбовців, досягалися у складних внутрішньо- і зовнішньополітичних обставинах, практично при повному ігноруванні її діяльності з боку органів державної влади і військового управління.

Незважаючи на такі умови,  голос спілчан звучав в унісон з іншими патріотичними силами, вони брали активну участь у зміцненні незалежності України, створенні її Збройних Сил, однак повною мірою забезпечити  надійний захист державної незалежності і територіальної цілісності не вдалося.

Делегати  24-го з’їзду Спілки офіцерів України змушені констатувати, що у 1992-2014 роках розвиток Збройних Сил України не був пріоритетом державотворення, фінансово забезпечувався за залишковим принципом.

При цьому розробка державних програм базувалася на безмежному пацифізмі при повному  ігноруванні найбільш загальних та універсальних законів і закономірностей розвитку сектору безпеки і оборони.

Вкрай негативно на розвиток української державності і Збройних Сил України впливав кадровий безлад, призначення військових керівників за партійними квотами та за умови їх особистої відданості,  здійснювалася цілеспрямована і свідома депрофесіоналізація військових кадрів.  Крім іншого, така ганебна кадрова політика призвела до відсутності правонаступництва військового керівництва, відсутності відповідальності за прийняті, та не виконані рішення, відсутності довгострокового планування, дотримання планів і поступальності розвитку.

Загальний військовий обов’язок замінений на військовий обов’язок для дітей робітників і селян, всупереч ст. 65 Конституції України.

Можливості оборонно-промислового комплексу України щодо розробки, створення і закупівлі озброєння і військової техніки  для зміцнення обороноздатності країни не використані, модернізація Збройних Сил, як структурно так і за оснащенням необхідними видами озброєння і військової техніки, не була проведена. В умовах ведення війни “Укроборонпром” перетворений фактично у бізнесову структуру, та не функціонує, як державне фінансово-промислове об’єднання,  що відповідає за розроблення нових зразків  озброєння і військової техніки  для Збройних Сил за  випуск техніки для поповнення бойових втрат.

Як приклад, науковий та фаховий рівень вирішення завдань користування радіочастотним ресурсом України не лише не сприяє збереженню життів наших бійців в зоні АТО, але й обумовлює загрозу життю громадян України  та її лідерів.

 Адміністративні та організаційно-штатні перетворення у Збройних Силах України часто носили надуманий і необґрунтований характер, мали за мету зменшення фінансування армії і обумовлювалися небажанням політичного керівництва витрачати матеріальні ресурси на оборону.

Спілка офіцерів України позитивно сприйняла підходи, запроваджені у Воєнній доктрині, Стратегії національної безпеки України, Стратегічного оборонного бюлетеня які базуються на  принципах управління обороною, цивільним контролем за воєнною організацією держави у відповідності до структур НАТО. Але ефективність його залежить від виправлення помилок і неухильного виконання намічених планів органами державного управління.

Делегати  24-го з’їзду Спілки офіцерів України вважають наступне.

  1. В законі України  ”Про державну службу” передбачити комплектування посад державних службовців 1-7 рангів осіб, які проходили військову службу в Україні, і зможуть захищати інтереси держави більш відповідально ніж ті, що не мають досвіду армійської служби.
  2. Головні зусилля зосередити на координації організації взаємодії спільних заходів, спрямованих на підвищення боєготовності як Збройних Сил України, так і мирного населення шляхом створення територіальних об’єднань громадян, готових до захисту територіальної цілісності та суверенітету України.
  3. Сконцентрувати увагу на внутрішніх загрозах, у першу чергу, які руйнують державну систему управління обороною, безпекою, оборонно- промисловим комплексом, ослаблюючи  зростання українського патріотизму, породження недовіри й невпевненості у завтрашньому дні.
  4. Здійснити  поглиблений аналіз Міжнародного права і національного законодавства щодо його відповідності сучасним  формам і способам збройного протистояння, розробки і внесення відповідних змін до актів національного законодавства.
  5. Рекомендувати Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України внести зміни до нормативно-правових актів: повернути назву ”загальний” у закон України  ”Про військовий обов’язок і військову службу” (у редакції 1991 року), перейти на екстериторіальний принцип комплектування військових формувань та повернути 18-річний призовний вік на військову службу.
  6. Провести департизацію Збройних Сил та  інших військових формувань України.  Ідеологією у військових формуваннях повинна бути Конституція і закони України,  а не відданість партійному лідеру чи олігарху, який профінансував призначення на  відповідну посаду. Делегати  з’їзду Спілки офіцерів України вважають неприпустимим призначення на будь-які посади осіб, які не мають базової освіти та відповідного досвіду служби.
  7. Розробити державну програму оборонно-промислового комплексу з метою оновлення і вдосконалення техніки на період до 2040 року.
  8. Рекомендувати Президентові України,   відповідно до його повноважень, визначених в п. 28 ст. 106 Конституції України,  створити Тимчасову комісію з питань  розвитку ресурсного забезпечення військ та:

- забезпечити прийняття законів про військовий резерв, формування служби резервних формувань та проходження служби у військовому резерві;

- звернутися до країн, учасників й підписантів Будапештського меморандуму, які надавали гарантії безпеки Україні, щодо розробки дієвих механізмів забезпечення територіальної цілісності й державного суверенітету України;

- вжити дієвих заходів щодо формування козацьких частин і підрозділів у складі Збройних Сил України.

9. З метою прискорення процесу деколонізації  України:

-  відроджувати правдиву українську історію щодо створення українського війська;

-  в Кабінеті Міністрів України запровадити посаду міністра (державного секретаря) з питань функціонування української мови;

-  історію військових частин Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України,  Служби безпеки України вести з періоду національно-визвольних змагань за незалежність України, в тому числі Армії УНР, ЗУНР, Закарпатської України;

-  забезпечити декомунізацію військових частин й штабів всіх військових формувань з позиції впровадження українських воєнних традицій та свят.

10. Зважаючи на умови ведення гібридної війни проти України не практикувати розміщення культових споруд та перебування  священнослужителів московського патріархату на території військових частин  українських військових формувань, проте вжити вичерпних заходів щодо запровадження душпастирської служби і військового капеланства.

11. З’їзд заявляє про підтримку патріотичної позиції Міністра культури України Євгена Нищука у висвітленні історичної правди та відстоюванні національних інтересів і гостро засуджує будь-які антиукраїнські прояви.

За мужню громадянську позицію делегати з’їзду вважають необхідним нагородити Євгена Нищука відзнакою “25 років Спілки офіцерів України”.

Одним із основних чинників реального впливу Спілки офіцерів України на суспільно-політичні процеси у країні, забезпечення обороноздатності і досягнення перемоги у збройній боротьбі з Російською Федерацією є її організаційні можливості. Делегати з’їзду вважають за необхідне приведення у відповідність до вимог сьогодення статутних завдань Спілки, зміцнення первинних організацій, підготовку та удосконалення знань і вмінь їхніх керівників, забезпечення фінансування діяльності первинних організацій та повернути Спілку офіцерів України у військові частини і  гарнізони військових формувань України.

З’їзд доручає новообраному Виконавчому Комітету СОУ та Центральному Проводу СОУ вжити практичних заходів для реалізації зазначеної резолюції.

Прийнято делегатами 24-го з’їзду Всеукраїнської громадської організації “Спілка офіцерів України” 27 листопада  2016 року.

Comments are closed.