ПРОТОКОЛ XXІІІ З’ЇЗДУ СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ (текст)

DSC_0090ПРОТОКОЛ
XXІІІ З’ЇЗДУ СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ

23 листопада 2014 р.
м. Київ Центральний Будинок офіцерів ЗС України

На XХІІІ з’їзд Спілки офіцерів України згідно рішення Виконавчого комітету Спілки офіцерів України від 17.10.14 р. на конференціях обласних організацій Спілки обрані делегати за квотою 1 делегат від 100 офіційно зареєстрованих обласним підрозділом юстиції та Секретаріатом СОУ членів обласної організації, але не більше 5(п’яти) делегатів від обласної організації і, згідно вимог ст.5.2 Статуту Спілки офіцерів України, додатково члени Виконкому Спілки офіцерів України, Секретаріату Спілки, Суду честі Спілки та Контрольно-ревізійної комісії Спілки – всього 117 делегатів від 28 організацій СОУ.
Згідно з результатами реєстрації делегатів XХІІІ з’їзду Спілки офіцерів України на цей час прибули делегації від 24 обласної організації Спілки офіцерів України. Не прибули делегати від Спілки офіцерів АРК, Севастопільської організації, Луганської та Миколаївської обласних організацій СОУ.
Отже ми маємо всі підстави розпочати нашу роботу. А Мандатна комісія визначить повноваження делегатів з`їзду.

З’ЇЗД ОГОЛОШУЄТЬСЯ ВІДКРИТИМ
Делегати з`їзду виконують Гімн України.

Слухали : Є.Лупакова, який оголосив пропозицію Виконкому щодо складу Президії з’їзду:
1. голова СОУ кап. 1 рангу — Є.Лупаков
2. 1-й заступник голови СОУ полковник — В. Білоус
3. заступник голови СОУ генерал-лейтенант — О.Скіпальський
4. заступник голови СОУ генерал-лейтенант — Г.Омельченко
В залі присутні. Самовідводів не надійшло.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Слухали : Є.Лупакова, який оголосив пропозицію Виконкому щодо складу мандатної комісії:
Голова: полковник Яшан Остап
Члени комісії: підполковник Сірук Борис
підполковник Колодяжний Микола
старший лейтенант Царенко Юрій
В залі присутні. Самовідводів не надійшло.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Слухали : Є.Лупакова, який оголосив пропозицію Виконкому щодо складу редакційної комісії з’їзду:
Голова: полковник Литвин Сергій
Члени комісії: полковник Білоус Вячеслав
полковник Костюк Петро

В залі присутні. Самовідводів не надійшло.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Слухали : Є.Лупакова, який оголосив пропозицію Виконкому щодо складу лічильної комісії з’їзду:
Голова: полковник Прокопчук Юрій
Члени комісії полковник Гук Ігор
полковник Зеленський Микола
В залі присутні. Самовідводів не надійшло.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Слухали : Є.Лупакова, який оголосив пропозицію Виконкому щодо складу секретаріату з’їзду:
Голова секретаріату: майор Нередько Сергій
Члени секретаріату: підполковник Редько Фелікс
капітан Куценко Григорій
В залі присутні. Самовідводів не надійшло.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Капітан 1 рангу Є.Лупаков оголосив запропонований Виконкомом СОУ проект порядку денного та регламенту роботи 23-го з’їзду СОУ:
1. Звіт Виконавчого Комітету СОУ про роботу за період 2012-2014рр.
Доповідач: Голова СОУ — Є.Лупаков
2. Звіт мандатної комісії.
Доповідач: Голова комісії — О.Яшан

3. Звіт Контрольно-ревізійної комісії.
Доповідач: Голова КРК – О.Осінчук
4. Звіт Суду Честі.
Доповідач: Голова суду честі – С.Граб
5. Вибори керівних органів СОУ.
6. Затвердження розміру членських внесків, бюджету СОУ на 2015 р.
Доповідач: — Є.Лупаков
7. Різне.

Регламент роботи:
1. Звіт Виконавчого Комітету СОУ — до 50 хв.
2. Звіт мандатної комісії — до 10 хв.
3. Звіт Контрольно-ревізійної комісії — до 15 хв.
4. Звіт Суду Честі — до 10 хв.
5. Обговорення доповідей — до 90 хв.
6. Вибори керівних органів СОУ — до 20 хв.
7. Затвердження розміру членських внесків, бюджету СОУ на 2015 р.
- до 10 хв.
8. Різне — до 15 хв.
Змін та доповнень до порядку денного та регламенту проведення 23-го з’їзду СОУ не надійшло.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

По 1-му питанню слухали:
Звіт Виконавчого Комітету Спілки офіцерів України за період роботи з 24.11.12р. по 23.11.14р.
Доповідач — Голова Спілки офіцерів України капітан 1 рангу Є.Лупаков (тези доповіді додаються).

По 2 — му питанню слухали:
Звіт мандатної комісії з’їзду.
Доповідач — голова мандатної комісії підполковник О. Яшан
(протоколи додаються).

Постановили:
1. Звіт мандатної комісії з’їзду взяти до відома.
2. Визнати повноваження 112 делегатів з’їзду з правом вирішального голосу.
3. Відповідно до вимог ст.5.1 Статуту визнати ХХІІІ з’їзд СОУ правоспроможним та здатним приймати рішення у межах Статуту СОУ.
Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

По 3 — му питанню слухали:
Звіт Контрольно-ревізійної комісії Спілки офіцерів України за період роботи з 24.11.12 р. по 23.11.14 р. року, (звіт додається)
Доповідач — голова РК О.Осінчук
Постановили: Затвердити звіт Контрольно-ревізійної комісії СОУ.
Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

По 4 — му питанню слухали:
Звіт голови Суду Честі СОУ.
Доповідач — голова Суду Честі СОУ С. Граб.

Постановили: Затвердити звіт голови Суду Честі СОУ (звіт додається).
Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

В обговоренні доповідей виступили:

1. Член СОУ — вояк УПА Т.Дячун.
2. Заступник голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України С.Заражевський.
3. Заступник голови СОУ доктор історичних наук, професор, полковник запасу С.Литвин.
4. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини О.Сасько.
5. Заступник голови СОУ генерал-лейтенант Г.Омельченко
6. Член Проводу СОУ, полковник Ю.Прокопчук.
7. Голова Дніпропетровської обласної організації СОУ полковник В.Таратушка
8. Президент Асоціації українських банків О.Сугоняко.
9. Заступник Голови Хмельницької обласної організації СОУ капітан І.Петренко
10. Командир 40-го батальйону Нацгвардії – учасник АТО полковник О.Мотрій
( тексти виступів додаються)

У виступах делегатів прозвучали пропозиції:
- роботу Виконавчого комітету за звітний період визнати задовільною;
- затвердити звіт Ревізійної комісії.
- затвердити звіт Суду Честі СОУ.
Інших пропозицій не надходило.

Постановили:
1. Роботу Виконавчого комітету за звітний період з 24.11.12 р. по 23.11.14 р.
визнати — задовільною.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Ухвалити резолюцію з`їзду щодо доповіді Виконавчого комітету за звітний період (текст додається).
Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

По 5-му питанню слухали: інформацію Голови СОУ капітана 1 рангу Є.Лупакова щодо виборів керівних органів СОУ.
У відповідності до п. 5.3.3 Статуту СОУ — з’їзд обирає Провід СОУ у складі: Голови Спілки офіцерів України, 1-го заступника, Голови секретаріату — заступника Голови Спілки, заступників Голови, скарбника СОУ та членів Проводу; членів Виконавчого комітету, Голову контрольно-ревізійної комісії та її склад, Голову суду честі та його склад.
Є.Лупаков запропонував всі керівні органи СОУ обрати відкритим голосуванням.
Інших пропозицій не надходило.

Постановили:
Вибори керівних органів СОУ провести відкритим голосуванням.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.
Слухали:
Голова СОУ доповів пропозицію Виконкому внести до списку кандидатів на посаду Голови Спілки офіцерів України наступні кандидатури:
- полковника В`ячеслава Білоуса.
В`ячеслав Білоус в залі присутній.
- капітана 1 рангу Євгена Лупакова
Євген Лупаков в залі присутній.
- генерал-лейтенанта Олександра Скіпальського
Олександр Скіпальський в залі присутній
- полковника Сергія Литвина.
Сергій Литвин в залі присутній.
- генерал-лейтенанта Григорія Омельченка
Григорій Омельченко в залі присутній.

Виступили:
1. В`ячеслав Білоус з пропозицією зняти його кандидатуру з голосування.
2. Сергій Литвин з пропозицією зняти його кандидатуру з голосування.
3. Євген Лупаков з пропозицією зняти його кандидатуру з голосування.
4. Григорій Омельченко з пропозицією зняти його кандидатуру з голосування.
5. Генерал-лейтенант Олександр Скіпальський дав згоду на обрання на посаду Голови Спілки офіцерів України

Постановили:

Головою СОУ обрати генерал-лейтенанта Олександра Олександровича Скіпальського

Результати голосування: за – 98, проти – 0, утримались – 4,
(протокол лічильної комісії додається).

Виступив: Голова СОУ О.Скіпальський з пропозиціями:
- обрати 1-м заступником Голови Спілки офіцерів України капітана 1 рангу Євгена Лупакова. Капітан 1 рангу Євген Лупаков в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду 1-го заступника Голови Спілки офіцерів України.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

- обрати заступником Голови — головою Секретаріату СОУ — полковника запасу С.Литвина.
Полковник запасу С.Литвин в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Заступника Голови — голови Секретаріату СОУ.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

- обрати заступником Голови СОУ генерал-лейтенанта Г. Омельченка
Генерал-лейтенант Г. Омельченко в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Заступника Голови СОУ.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

- обрати заступником Голови СОУ — полковника В`ячеслава Білоуса.
Полковник В`ячеслав Білоус в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Заступника Голови СОУ.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

- обрати заступником голови СОУ – Голову Київської організації СОУ(за посадою) полковника О.Яшана — в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Заступника Голови СОУ

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

- обрати Членом Проводу – Скарбником СОУ майора С.Нередька (за посадою).
Майор С.Нередько в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Члена Проводу – Скарбника СОУ.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

- обрати Членами Проводу:
- полковника Ю. Прокопчука — в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Члена Проводу;
- полковника Л. Гнатюка — в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Члена Проводу;
- полковника П.Костюка — в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Члена Проводу;
- капітана Б. Мельника — в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Члена Проводу.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Голова СОУ О.Скіпальський запропонував, відповідно до вимог ст. 5.5 Статуту Спілки, обрати Виконавчий Комітет СОУ у складі членів Проводу та голів обласних організацій СОУ (за посадою).

Постановили:
Обрати Виконком СОУ у вище запропонованому складі.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Слухали:
Полковника Л. Гнатюка який запропонував обрати головою Контрольно-ревізійної комісії СОУ підполковника П. Москаленка, а членами комісії: полковника О.Осінчука і підполковника М. Зубка — в залі присутні і дали згоду на обрання на відповідні посади.

Постановили:
Головою Контрольно – ревізійної комісії СОУ обрати підполковника П.Москаленка.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Членами Контрольно – ревізійної комісії обрати:
полковника О.Осінчука і підполковника М.Зубка.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Слухали:
Полковника В. Білоуса, який запропонував обрати Суд Честі СОУ у складі Голови Суду Честі полковника запасу С. Граба і членів — підполковника запасу Б.Сірука і майора запасу П.Моцьо — в залі присутні і дали згоду на обрання на відповідні посади.
Постановили:
Головою Суду Честі СОУ обрати :
– полковника запасу С. Граба
Членами Суду Честі СОУ обрати:
1. підполковника запасу Б. Сірука;
2. майора запасу П. Моцьо.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Відповідно до вимог ст.5.23 Статуту Спілки офіцерів України «Діяльність керівних органів Спілки припиняється з моменту обрання відповідних нових керівних органів Спілки».

По 6-му питанню слухали: капітан 1 рангу Євген Лупаков доповів, що відповідно до Календарного плану заходів ( програм) СОУ, які плануються для проведення у 2015 році необхідний, заявлений до Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції бюджет СОУ на 2015 рік, а тому і необхідний для затвердження з’їздом в сумі 540.82тис.грн. Встановити розмір членських внесків для членів СОУ — один відсоток від грошового утримання, пенсії та інших доходів.

Постановили:
Затвердити бюджет СОУ на 2015 рік в загальній сумі в 540.82тис.грн. Встановити розмір членських внесків для членів СОУ — один відсоток від грошового утримання, пенсії та інших доходів.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.
По 7-му питанню:
1. Слухали: Голову Львівської організації СОУ полковника П. Костюка щодо присвоєння сотенному УПА Мирославу Симчичу звання Героя України.
Постановили: Скерувати клопотання до Президента України щодо присвоєння Мирославу Симчичу звання Героя України.
Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.
2. Слухали: Голову Івано-Франківської обласної організації СОУ полковника І.Лазора щодо заяви з`їзду про ситуацію з допризивною підготовкою.
Постановили: Заяву ухвалити (текст заяви додається).
Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.
3. Слухали: Заступника Голови СОУ генерал-лейтенанта Г.Омельченка щодо звернень з`їзду з вимогою поновити графу «Національність» в паспорті, свідоцтвах про народження і одруження та інших державних реєстраційних документах.
Постановили: Звернення ухвалити (текст звернення додається).
Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

З’ЇЗД ОГОЛОШУЄТЬСЯ ЗАКРИТИМ

Голова президії з’їзду
капітан 1 рангу Є.Лупаков

Голова секретаріату з’їзду
майор С.Нередько

Прес-служба СОУ

Comments are closed.